Consulting

Każda firma zdaje sobie sprawę, że wsparcie firmy doradczej consultingowej przy planach wejścia na rynki zagraniczne – tym bardziej trudne rynki, takie jak ugrupowanie Wspólnoty Niepodległych Państw – wymaga dogłębnych i rzetelnych analizy rynku, sprawdzenia przepisów obowiązujących, a dopiero na tej podstawie opracowania rekomendacji dla klienta.

Podstawą zrozumienia danego kraju jest poznanie zwyczajów kulturowych.

Przygotowujemy strategię wejścia na rynek tak, by zwyczaje, historia oraz kultura danego kraju odpowiadała produktowi, firmie i tamtejszej ludności, czyli odbiorcy naszego produktu, który zaczyna tam ekspansję.

Obawy związane z innym rynkiem wynikają z braku znajomości ludzi i ich zwyczajów, który w wielu przypadkach jest kierowany relacjami z mediów. Nie można się tego jednak obawiać, a w zamian przystosować do niego swoją strategię. Dopiero jak tego dokonamy oraz gdy zmienimy nasze myślenie oraz poglądy, możliwe będzie nawiązanie relacji biznesowej z tamtejszym rynkiem oraz odbiorcami prywatnymi i biznesowymi.

Nasze prace obejmują następujące kwestie:

  1. Analiza prawa, sytuacji politycznej obowiązująca oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych (w tym kredytów) na terenie danego kraju,
  2. Obrazujemy sposoby dystrybucji bądź sprzedaży usług produktów klienta na konkretny rynek,
  3. Organizujemy wyjazdy na fora ekonomiczne, spotkania biznesowe,
  4. Otwieramy całe firmy oraz oddziały w strefach ekonomicznych zagranicą,
  5. Negocjujemy podatek dochodowy oraz zakresy usług wykonanych przez dane miasto dla wchodzącego nowego podmiotu zagranicznego,
  6. Zapewniamy pełną obsługę wystawową na targach lub forach ekonomicznych na konkretnym rynku.